Olsnäs
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
Förråd 15,8 14,6 15,9 9,5 17,0
Kafferum 30 cm 18,8 18,4 19,4 15,6 21,5
Krypgrund 13,0 12,9 13,3 10,5 15,9
Källare 15,3 15,0 15,5 12,6 18,5
Källare 16,1 15,9 16,3 13,5 19,4
Luftkanal krypk-källare 15,8 15,3 15,9 13,6 18,4
Mark 10,8 10,6 10,8 7,5 14,7
Sovrum Rosa 19,8 19,5 20,4 17,3 22,3
Ute Ljusblå Aqua 11,9 8,3 12,5 -2,6 16,4
Vind 10,7 8,9 12,2 -2,4 22,0
Värmepump bakom tavla 19,9 19,8 20,6 18,2 24,7
Våtrummet 21,8 21,6 22,6 19,9 23,1
% Krypgrund 71,6 70,8 72,1 60,2 78,9
% källare 50,9 49,6 52,6 41,1 53,1
% vind 79,4 76,7 79,6 53,7 86,9
Mätt: 20.10.19 12:55:20
Värden ° C / Luftfuktighet %