Kompatibilitetsrapport för lankar.xlsx
Kördes den 2022-12-30 13:25
Om arbetsboken sparas i ett tidigare filformat eller öppnas i en tidigare version av Microsoft Excel, kommer de listade funktionerna in att vara tillgängliga.
Betydande funktionsnedsättning # förekomster Version
Den här filen innehöll ursprungligen funktioner som inte kan identifieras av den här versionen av Excel. Dessa funktioner bevaras inte när en OpenXML-fil sparas i filformatet XLSB eller tvärtom.     1 Excel 2007