Olsnäs Samfällighetsförening (Tjörn)
//www.christerniklasson.se/olsnas/olsnas.gif
   
Väderstation Olsnäs matas 5 min
ga:2  Avlopp
ga:3  Flytbrygga Vattentemp Olsnäs (matas varje helg)
ga:4  Allmänplats,grönområde
SMHI väder Djupvik 10 dygn
Detaljerad väderprognos
 Årsmöte första lördagen i augusti kl 11:00          
2024 lördag 3 aug kl 11:00 Badhuset Djupvik
Styrelsen Samfällighet Avlopp (ga:2) Brygga (ga:3) Allmänplats, grönområde (ga:4) Protokoll
Ordförande Britt Hernell Kontaktperson Tillsyn Sammankallande  Årsmöte 2023 Årsmöte 2019 Årsmöte 1989
britt.hernell@gmail.com christer.niklasson@live.se christer.niklasson@live.se Christofer Carlweitz Årsmöte 2022 Årsmöte 2018 Årsmöte 1988
lars.svantesson@luna.se ccarlwei@hotmail.com  Årsmöte 2021 Årsmöte 2017 Årsmöte 1987
Vice ordförande Lars Svantesson Stadgar Årsmöte 2020 Årsmöte 2016 Årsmöte 1986
lars.svantesson@luna.se Regler Regler avlopp (för utskrift) Årsmöte 2015 Årsmöte 1985
Val av eldplats Årsmöte 2014 Årsmöte 1984
Kassör Roger Strandeus Arbetsdagar Arbetsdagar Årsmöte 2013
strandeus@hotmail.com Då larmlampa signalerar kontakta Årsmöte 2012
kontaktperson, i andra hand styrelsen Tredje Lördagen i April  Tredje Lördagen i April  Årsmöte 2011
Sekreterare Christer Niklasson Lörd 20 april 2024 kl 13:00 Lörd 20 april 2024 kl 13:00 Årsmöte 2010
christer.niklasson@live.se Söndag reservdag Söndag reservdag Årsmöte 2009
Årsmöte 2008
Vice sekreterare Sofia Edhage Alla bommar läggs i Årsmöte 2007
sofia.edhage@gmail.com Årsmöte 2006
Senast 1 mars skall båtplatsinnehavare meddela Årsmöte 2005
tillsynyningsmännen om båtplats skall användas Årsmöte 2004
Båtstorlek skall anges. Årsmöte 2003 Årsmöte 1973
Årsmöte 2002
Första lördagen i oktober Första lördagen i oktober Årsmöte 2001 Första årsmötet 1972 Kallelse
Lördag 7 okt 2023 kl 10:00 Lördag 7 okt 2023 kl 13:00 Årsmöte 2000
Söndag reservdag Söndag reservdag Årsmöte 1999
Bomupptagning rengöring Grönyteskötsel Årsmöte 1998
Årsmöte 1997
Årsmöte 1996
Årsmöte 1995
Lägg till båten vid brygga Årsmöte 1994
Lägg till båten mellan bommar Årsmöte 1993
Årsmöte 1992
Årsmöte 1991
Årsmöte 1990
WM bommen
http://www.christerniklasson.se/olsnas/olsnas.htm..:Mina dokument:2006-10-12hp:Kareby alster:Kareby hemsa:tomtrans.gif